باقیمانده اشتراک عضو ویژه نیستید
درحال یادگیری ۷ دوره
امتیازات ۸۵,۴۸۰ ستاره
موجودی کیف پول
۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
دوره های در حال یادگیری
۵ فصل
۲۵ ساعت
...
مدرس دوره: جلال بهرامی راد
۱,۱۹۹,۰۰۰
۱,۰۷۹,۰۰۰ تومان
۷۵.۵% مشاهده شده
ادامه یادگیری
۵ فصل
۲۵ ساعت
...
مدرس دوره: جلال بهرامی راد
رایگان!
۴۹% مشاهده شده
ادامه یادگیری