موضوع پرسش شما چیست؟
موضوع موردنظرتان را جستجو کرده یا از دسته‌بندی زیر انتخاب کنید
دسته‌بندی پرسش‌ها
پرسش‌های متداول

وارد سایت کامــرس شوید. روی گزینه سفارش های من کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات میتوانید سفارش خود را ببینید. میتوانید در این قسمت روند آماده سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.

مشاهده توضیحات تکمیلی

شما میتوانید با مراجعه به پروفایل خود سفارش یا مرسوله ایی که از ارسال آن منصرف شدید را لغو نمایید. میتوانید برای مشاهده روند لغو سفارش به توضیحات تکمیلی مراجعه کنید.

مشاهده توضیحات تکمیلی